ซีเมนส์ ในประเทศไทย เดินหน้าหนุนทีมแพทย์ ร่วมสู้ COVID-19 ด้วยการบริจาคเครื่องอัลตราซาวด์

21
(บรรยายภาพจากซ้ายไปขวา) นพ.ณรงค์ สายวงศ์. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข; นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วยคุณ ฟิลิป เพเดอบอสค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณณัฐธมา ปิติธรรมเกษม ผู้จัดการธุรกิจกลุ่มเครื่องอัลตราซาวด์, ซีเมนส์ เฮลทธิเนียร์ส ประเทศไทย ในระหว่างพิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ ACUSON NX2™ ของซีเมนส์ เฮลทธิเนียร์ส มูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัท ซีเมนส์ ในประเทศไทย แก่นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 (COVID-19)
  • เครื่องอัลตร้าซาวด์ สามารถตรวจวินิจฉัย รายงานผลอย่างแม่นยำ และสามารถประเมินโรคได้จากการสแกนปอดได้ทันที
  • กลุ่มบริษัท ซีเมนส์ ได้ทำการจัดส่งเครื่องอัลตราซาวด์ ACUSON NX2™ จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • ระบบอัลตราซาวด์ ถือเป็นระบบแนะนำที่มีประสิทธิผลส