กัน-นภัทร เกลือ-กิตติ แนะผู้สูงอายุห่างไกลจากโควิด-19 ง่ายๆ ด้วยหลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล”

9

ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ผู้สูงอายุเป็นคนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค แล้วอาจมีอาการอย่างรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย การดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุด ผู้สูงอายุห่างไกล จากโควิด-19 ง่ายๆ ด้วยหลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” โดยมีศิลปินแกรมมี่ กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ และ เกลือ – กิตติ เชี่ยววงศ์กุล พิธีกรช่องวัน มาร่วมแนะวิธีป้องกันที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ คนในครอบครัว และคนรอบข้างในการดูแลผู้สูงอายุในบ้านเบื้องต้น อย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ เปิดเผยว่า “มาช่วยกันดูแล คุณพ่อ คุณแม่ และผู้สูงอายุในบ้าน ให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ง่ายๆ ด้วยหลัก 3ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” ได้แก่ 1. ลดความเสี่ยงและการแพร่เชื้อ ด้วยการรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ล้างมือบ่อยๆด้วย น้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลขณะมือแห้ง งดการใช้มือสัมผัสใบหน้า และป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้าผ้าหรือหน้ากากอนามัย 2.เลี่ยงการกอด การอุ้ม พูดคุยในระยะใกล้ และเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร 3. ดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิต รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ทานแยกสำรับ หรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว และออกกำลังกายสม่ำเสมอสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ควรจัดเตรียมยาให้เพียงพอ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย”

เกลือ – กิตติ เชี่ยววงศ์กุล เปิดเผยว่า “เพียงช่วยกันยึดหลัก 3ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” ง่ายๆเพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันผู้สูงอายุ ให้ห่างไกลโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน อย่าลืมทำตามกันนะครับ หรือหากมีข้อสงสัยเรื่องโควิด-19 สามารถโทรสอบถาม ได้ที่สายด่วน 1422 จะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกท่านอยู่ครับ”