พช. ปลื้ม 5 จว. นำร่องปลูกผักสร้างคลังอาหารให้ชุมชนยุคโควิด-19 สำเร็จ 100%

31
พช.สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองมาขยายผลให้ชาวบบ้านปลูกผักสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วงโควิด-19 พบสำเร็จเกินคาด เริ่มแรกมี 5 จังหวัดทำสำเร็จปลูกผักครบ 100% แล้ว

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายต่อยอดสู่กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น ขณะนี้ได้เกิดกระแสตอบรับการปลูกผักกันอย่างคึกคักทั่วประเทศ โดยเริ่มที่ตัวข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องปลูกเองก่อน และประสานผู้นำระดับจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเปลี่ยนที่ว่างบริเวณจวนเป็นแปลงปลูกผัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมปลูกผักเป็นแบบอย่างแล้วนำพาชาวบ้านให้ทุกครัวเรือนได้ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วงโควิด-19 ระบาด

“ขณะนี้ดำเนินการมา 50 กว่าวันแล้ว เลยครึ่งทางมาเล็กน้อย แต่ผลการตอบรับแรงมาก จากการสำรวจสถิติการปลูกผักรายครัวเรือน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 พบว่าจากจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั่วประเทศ 11,811,124 ครัวเรือน ไม่รวมกรุงเทพมหานคร และเขตเมือง มียอดครัวเรือนลงมือปลูกผักสวนครัวแล้วจำนวน 10,137,648 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.83 ของครัวเรือนเป้าหมาย และพบว่ามีจังหวัดที่ประชาชนปลูกผักสวนครัวครบ 100% ของครัวเรือนเป้าหมายแล้ว 5 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง พิษณุโลก ตาก อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด ขณะที่หลายจังหวัดก็มียอดคนปลูกผักใกล้จะครบ 100 % แล้วเหมือนกัน ซึ่งถ้าสถิติเป็นแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องก็มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงกำหนด 90 วันจะมีผู้ปลูกผักสวน