“เครือสหพัฒน์” ระดมความช่วยเหลือสนับสนุนกว่า 100 ล้านบาท กู้วิกฤตโควิด-19

13

ด้วยแนวคิดของเครือสหพัฒน์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” เครือสหพัฒน์จึงได้ร่วมใจกันระดมความช่วยเหลือสังคมในช่วงที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คิดเป็นเงินสนับสนุนกว่า 100 ล้านบาท

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า “คนดี สินค้าดี สังคมดี เป็นแนวคิดที่เครือสหพัฒน์ยึดมั่นและมุ่งหวังเป็นองค์กรที่หล่อหลอมคนดี คนเก่ง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์สินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างสังคมดี ด้วยการดูแลสภาพแวดล้อมของพนักงาน ดูแลชุมชนบริเวณโดยรอบ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เมื่อประเทศมีวิกฤตโควิด-19 เครือสหพัฒน์จึงต้องการให้คนไทยและประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็ว โดยบริษัทต่าง ๆ ในเครือสหพัฒน์ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งที่อยู่ในชุมชนรอบบริษัท และสังคมโดยรวม”

สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นมีกว่า 30 โครงการ ประกอบด้วย

๏ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยผ้าให้คนไทยผ่านกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ล้านชิ้น มูลค่า 30 ล้านบาท, มอบหน้ากากอนามัยผ้าให้ศาลยุติธรรมเพื่อนำไปมอบให้บุคลากรของศาลยุติธรรม ประชาชน คู่ความ และพยาน จำนวน 1 หมื่นชิ้น มูลค่า 3 แสนบาท, มอบชุด ISOLATION GOWN ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 พันชุด มูลค่า 1 ล้านบาท, มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ ให้ประชาชน จำนวน 1 ล้านซอง มูลค่า 12 ล้านบาท, มอบชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ให้ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 หมื่นชุด มูลค่า 2.16 ล้านบาท และมอบผลิตภัณฑ์มาม่า ข้าวโพดหวานกระป๋อง KC เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรมกิจการพลเรือนทหารบก

๏ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาล 8 แห่ง จำนวน 4.1 ล้านบาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือแพทย์ในการคัดกรองและรักษาผู้ป่วย, มอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือและเ