AWC จัดโปรแกรมสินเชื่อรูปแบบใหม่กับ ธ.ไทยพาณิชย์ เตรียมความพร้อมเดินหน้าแผนลงทุนต่อเนื่อง

8

14 พฤษภาคม 2563 – แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย   ที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามในสัญญาเพื่อเดินหน้าจัดโปรแกรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ Revolving Development Credit Program – Cum Debenture(RDPD) ซึ่งเป็นโปรแกรมสินเชื่อหมุนเวียนที่เหมาะสำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยสามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้สำหรับลงทุนพัฒนาก่อสร้าง และเมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จจนสามารถรับรู้รายได้ AWC สามารถนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหรือการออกหุ้นกู้มาชำระคืนสินเชื่อหมุนเวียนตามโปรแกรมดังกล่าว ส่งผลให้ AWC สามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้พัฒนาโครงการได้ต่อไป โดยโปรแกรม RDPD นี้ เป็นรูปแบบที่ธนาคารต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเติบโตไปกับ AWC อย่างยั่งยืนในระยะยาว

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “การริเริ่มโปรแกรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ AWC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งแสดงถึงนวัตกรรมทางการเงินที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยการเป็นผู้จัดการระดมเงินกู้หรือ Lead Arranger ของวงเงินสินเชื่อ 30,000 ล้าน เห็นถึงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยในระยะยาว รวมถึงแผนเติบโตแบบก้าวกระโดดของ AWC เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเศรษฐกิจ สังคม และประเทศไทยโดยรวม”

“ธนาคารมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AWC โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานที่สะท้อนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับธุรกิจได้อย่างน่าประทับใจ ธนาคารมีความยินดีที่ได้สนับสนุน วงเงินสินเชื่อ 30,000 ล้านบาทในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุน AWC ในการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ เพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมท