พช.ร่วมกับสภาสตรีฯถวายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวสมเด็จพระสังฆราช

12

สมเด็จพระสังฆราชฯทรงอนุญาตให้วัดทั่วประเทศที่มีพื้นที่ว่างให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมรับมอบเมล็ดพันธุ์จากพช.ร่วมกับสภาสตรีฯประทานแก่วัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ฯ สมเด็จพระสังฆราช รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 20,000 ซอง จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่นำมาถวายถวายสมเด็จพระสังฆราช เพื่อประทานแก่วัดทั่วประเทศที่มีพื้นดินไปช่วยชาวบ้านที่อยู่บ้านหยุดเชื่อ เพื่อชาติ ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยให้ให้พื้นที่ดินของวัดปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน มุ่งเน้นปลูกผักสวนครัวที่รับประทานประจำวันได้ มีเหลือแบ่งปัน สร้างกิจกรรมแห่งความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ฯ สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวหลังรับมอบว่า ขออนุโมทนากับประธานสภาสตรีฯ และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 20,000 ซอง มามอบให้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่วัดจะได้เปิดพื้นที่ของวัด หรือเชิญชวนให้ประชานได้ใช้พื้นที่ว่างรอบบริเวณบ้านพักปลูกพืชผักสวนครัว ที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯสมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานแนวทางให้ทุกวัดที่มีความพร้อมตั้งโรงทานและมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมทั้งได้มอบหน้ากากผ้าและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและประธานสภาสตรีฯนำมาถวายไว้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากวัดต่างๆที่ยังไม่ได้รับได้ร้องขอมามากโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จึงขออนุโมทนาบุญที่ได้นำมามอบถวายในวันนี้

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล