เชฟรอนมอบเงินบริจาครวม 3,341,272 บาท แก่ 4 มูลนิธิ เพื่อร่วมสู้วิกฤตโควิด-19

13
นายไพโรจน์ กวียานันท์ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 1,504,650 บาท แก่ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (ขวา) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 3,341,272 บาท แก่มูลนิธิ 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดี ศิริราชมูลนิธิ สภากาชาดไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นายไพโรจน์ กวียานันท์ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 1,137,550 บาท แก่ นายสัณฐิติ เกียรติบูรณกุล (ขวา) หัวหน้าสำนักงาน ศิริราชมูลนิธิ

การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมา โดยเชิญชวนให้พนักงานบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื